Na zewnątrz wykonywana jest kanalizacja deszczowa natomiast wewnątrz budynku trwają końcowe prace wykończeniowe